Habit Donald Trump, die veel moeite geeft aan werknemers van het Witte Huis

• Habit Donald Trump, die veel moeite om medewerkers van het Witte Huis geeft

Iemand die rookt of kauwt nagels, waardoor schade alleen voor zichzelf, maar de Amerikaanse leider ging veel verder dergelijke platitudes.

Habit Donald Trump, die veel moeite geeft aan werknemers van het Witte Huis

Het bleek dat de gebruikelijke onschadelijke gewoonte van de Amerikaanse president om onnodige documenten scheuren in kleine stukjes te brengen het Witte Huis een hoop problemen. De Amerikaanse leider kan zich niet beheersen, belangrijke documenten die verplicht voor opslag moeten worden ingediend bij het Nationaal Archief te vernietigen, de krant "Politika", verwijzend naar het voormalige kantoor van de arbeiders. Alle pogingen om in bedwang te houden en vraagt ​​Trump een ontmoeting met mislukking, zodat het Witte Huis heeft een nieuwe functie genaamd "analist op het rapport van het management." Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer omvat bonding tape van officiële documenten, die de Amerikaanse leider om deze in stukken brak. Deze analist ontvangt bijna 66 duizend dollar per jaar, dus even Trump moet zeggen "dank u" voor de creatie van nieuwe werkplekken.

Habit Donald Trump, die veel moeite geeft aan werknemers van het Witte Huis

Een voormalig analist bij Solomon Lerti, die de post eerder gehouden, merkt op dat de heer Trump breekt alle documenten die het niet nodig acht. Meestal is hij net scheurde het papier in de helft, maar het gebeurt ook dat de belangrijke documenten van de stukken zijn de grootte van confetti.